E-POREZNA CHROME DODATAK

Ovdje možete preuzeti dodatak ePorezna za Google Chrome.

 

Nakon instalacije dodatka, preuzimte i instalirajte programsku pordšku sa slike iznad.

LINK
https://chrome.google.com/webstore/detail/eporezna/pocgkidhafccnjhoklgelojcohpfgckn?authuser=1